You are currently viewing משכנתא הפוכה – חסרונות והפתרונות האפשריים

משכנתא הפוכה – חסרונות והפתרונות האפשריים

משכנתא הפוכה, או בשמה המלא "הלוואה לגיל השלישי", היא מוצר פיננסי ייחודי המיועד לאנשים מבוגרים.
היא מאפשרת לבעלי נכס חופשי משעבודים לקבל סכום כסף חד-פעמי תמורת שעבוד הנכס לטובת הבנק או חברת הביטוח.
לאחר פטירת הלווים, יורשיהם יכולים לפרוע את החוב ולשחרר את הנכס, או למוכרו כדי להחזיר את יתרת ההלוואה.

יתרונות המשכנתא ההפוכה ברורים – היא מאפשרת לאנשים בגיל מבוגר לממש חלק משווי הנכס הנדל"ני שברשותם ולהשתמש בכסף להגדלת רווחתם בשנות החיים האחרונות.

עם זאת, חשוב להכיר גם את חסרונות משכנתא הפוכה והסיכונים הכרוכים במוצר זה.

הקטנת הערך הפנוי לירושה:
אחד החסרונות המרכזיים של משכנתא הפוכה הוא שהיא מפחיתה את הערך הפנוי של הנכס הנדל"ני לירושה ליורשים.
ככל שהלווים חיים יותר שנים לאחר לקיחת המשכנתא, וככל שהריבית הנצברת על ההלוואה גבוהה יותר, כך גדל סכום החוב שיצטרכו היורשים לפרוע בעת מכירת הדירה.
המשמעות היא  כי נכס שיכול היה להגיע ליורשים ללא שעבודים, יהפוך לנכס בעל שעבוד, עובדה שעלולה לגרום למחלוקות בין היורשים.

סיכון בחירת מסלול החזר שגוי:
לקוחות הבוחרים במסלול חוב צובר ריבית (הלוואת בלון) מבלי לשלם החזרים חודשיים, חשופים לסיכון שבו הריבית הנצברת תגדל את החוב באופן משמעותי. אמנם לרוב קיים מנגנון שמונע מהחוב לגדול מעבר לשווי הנכס, אך הדבר עלול "לאכול" חלק ניכר משוויו הצפוי של הנכס בעת מימושו בידי היורשים.

סיכון חוסר יכולת לקבלת הלוואות נוספות:
לקיחת משכנתא הפוכה משעבדת את הנכס לגוף המלווה. לאור זאת, הלווים לא יוכלו לקבל הלוואות או משכנתאות מגופים אחרים תוך כדי תקופת המשכנתא ההפוכה. פוטנציאל זה עלול להגביל את גמישות הפעולה הפיננסית של הלווים בעתיד.

כיצד להתמודד עם החסרונות

כדי להתמודד עם החסרונות והסיכונים של משכנתא הפוכה, קודם כל יש לבחון בקפידה האם היא אכן הפתרון הטוב ביותר למצוקה הכלכלית, או שקיימים פתרונות חלופיים כמו הלוואות אחרות, למשל:
מכירת הנכס ומעבר לדיור קטן יותר, משיכת חסכונות פנסיוניים, קבלת תמיכה כלכלית מבני משפחה וכדומה.
במידה וההחלטה היא לפנות למשכנתא הפוכה, מומלץ לנקוט במספר צעדים על מנת למזער את הסיכונים והחסרונות:

בחירת מסלול החזר מתאים – רצוי לבחור במסלול המאפשר תשלומי החזר חודשיים קבועים, כך שהחוב לא יצטבר בקצב מהיר של ריבית דריבית. תשלומים אלו ימנעו גידול מסיבי של החוב שיפגע ביורשים.

הסדרת העניינים עם היורשים : חשוב לנהל שיח פתוח ומנומק עם היורשים הפוטנציאליים על החלטה ללקיחת משכנתא הפוכה. יש להסביר להם את הרקע והסיבות לצעד זה, ולדון יחד על ההשלכות האפשריות. הסדרה מוקדמת של הציפיות עם היורשים תמנע מחלוקות ותסכולים עתידיים.

קבלת ייעוץ מקצועי : במקביל לתהליך קבלת ההחלטה, חשוב להיוועץ ביועץ משכנתאות מוסמך שיוכל להסביר את כל התנאים והסיכונים הכרוכים במוצר ספציפי זה או אחר. ייעוץ מקצועי יסייע בבחירה המושכלת ביותר של המסלול והתנאים שיתאימו לצרכים ויגנו על האינטרסים לטווח הארוך.

הגדרת רף סיכון : לפני הלקיחה בפועל של משכנתא הפוכה, יש להגדיר מראש רף סיכון שממנו והלאה, הסיכוי להפסד גדול מדי. למשל, אם הריבית הצפויה תגרום לירידה תלולה בשווי הנכס הפנוי לירושה מתחת לרף מסוים, כדאי לשקול לא לקחת את המשכנתא.

תכנון זהיר וראייה ארוכת טווח הם המפתח לניצול נכון של משכנתא הפוכה כמכשיר פיננסי שיכול לסייע רבות לרווחתם של קשישים במצוקה כלכלית. אך יחד עם זאת, חשוב להיות מודעים לסיכונים ולחסרונות הכרוכים בה, כדי למקסם את התועלת ממנה לצד הגנה מירבית על האינטרסים העתידיים של הלווים והיורשים. כשמתייחסים למשכנתא ההפוכה באופן אחראי ומחושב, היא יכולה להוות כלי יעיל להבטחת איכות חיים משופרת בגיל השלישי.